اپلیکیشن ArriveCan

استفاده مسافران کانادا از اپلیکیشن ArriveCAN   اپلیکیشن ArriveCAN که روی تلفن های همراه قابل دسترس است در آوریل 2020 به صورت رایگان ارائه شد تا به مسافران کانادا برای رعایت اقدامات مرزی کمک کند. تمامی کسانی که قصد ورود ادامه مطلب